III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Aranga


Asistencia Técnica para a elaboración do III Plan de Igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Aranga

O obxectivo xeral da planificación e redacción do III Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes do concello de Aranga é o de promover a igualdade de xénero no municipio, integrando de forma efectiva a igualdade en todos os ámbitos que afecten á vida cotiá das mulleres para conseguir unha igualdade real.


« Voltar
Formamos parte de:
Seguenos en: