Nós


 

Somos unha cooperativa de traballo asociado que presta os seus servizos a diferentes entidades e particulares nos ámbitos medioambiental, forestal e de intervención social.

Os nosos valores son o respecto, a honestidade, o compromiso, a igualdade, o optimismo e a axuda mutua.

A nosa metodoloxía baséase no coñecemento exhaustivo da realidade local a través do traballo de campo e escoita activa, utilizando métodos abertos e participativos, fomentando a implicación e participación da poboación creando espazos para a reflexión, a creatividade e o optimismo.

 

 

Formamos parte de:
Seguenos en: